Dolaşım ve Menşe Belgeleri Basımı ve "Türkiye" İbaresinin Kullanımı

İlgi : 10.10.2023 tarihli ve 10950 sayılı yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımızda, eski formatta basılan A.TR Dolaşım Belgelerinin 31 Mart 2024 tarihine kadar
kullanılabileceğine dair Ticaret Bakanlığının talimatı ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.
Bu itibarla, söz konusu tarihten sonra Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat yapan ve bahse konu belgeleri kullanan
ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen,
1) Yeni formatta basımı yapılan A.TR Dolaşım Belgeleri stoklarınızda mevcut değil ise, eski formatta basımı
yapılmış belgelerin 31 Mart 2024 tarihinden itibaren AB’ye ihracat işlemlerinde kullanılamayacağı dikkate
alınarak, yeni formatta basılan belgelerin Birliğimizden sipariş edilmesi,
2) Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi kullanma hakkında sahip YYS veya OKSB
sahibi firmalar başta olmak üzere, AB’ye ihracat yapan üyelerinizin stoklarında bulunan ve eski formatta
basımı yapılmış A.TR Dolaşım Belgelerinin, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle kullanılamayacağı ve bu sürenin
uzatılmayacağı önemle duyurulur.

78