Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler hk.

“Değerli Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler hazırlandığı bildirilmektedir. Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler ekte bilgilerinize sunulmuştur.”

351