Ekvator / El Oro Eyaleti'nde Kurulacak Endüstriyel Özel Ekonomik Bölge İçin Ülkemizle İşbirliği Teklifi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 03.08.2023 tarihli ve 87747289 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, büyük yatırım ve üretim potansiyeline sahip Ekvator’un El Oro Eyaleti’nde kısaca
“ECOINSUR” olarak anılan bir endüstriyel/ticari bölge oluşturmaya yönelik çalışmaların son aşamaya gelmiş
olduğu, söz konusu alanın aynı zamanda özel bir ekonomik bölge (Special Economic Zone) olarak teşkil
edileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, El Oro Valisi tarafından görevlendirilen mühendis ve teknik danışman Fernando Egas
Noblecilla Kito Büyükelçiliğimiz ile yaptığı görüşmede; Ekvator’un muz ve karides üretiminde önemli rol
oynayan eyaletinde yapılacak bahis konusu proje için ortak arayışında olduklarını, bu itibarla ülkemizden
yatırımcı ortak beklediklerini, arazisi El Oro Eyaleti’ne ait olan projeye dair tüm yasal, idari ve çevresel
izinlerin tamamlanmış olduğunu, Kamu-Özel İşbirliği (PPP) formatında gerçekleşecek projede,
işletme/yönetim, yatırım, endüstriyel ve teknik işbirliği ile ihracat süreçleri bağlamında çok boyutlu bir
işbirliğinin arandığını, projenin başlangıçta 43 hektarlık alanda başlayıp bilahare 300 hektara yayılacağını,
projenin ana destekleyicisi Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılık Bakanlığının proje ortağını 26
Eylül 2023’ten önce belirlemek niyetinde olduğu ifade edilmiştir.
Anılan projenin içeriğine ilişkin dosya ile proje ile ilgili mühendis Fernando Egas Noblecilla’nın irtibat bilgileri
ekte gönderilmektedir.

 

97