Elektronik Sohbet Toplantıları 2024

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.02.2024 tarihli ve E-16217094-051-00093864289 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafınca Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilecek olan “Ticaret
Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler”‘ toplantılarının ilgili tarih ve kayıt bağlantıları iletilmektedir.
Bu çerçevede;
29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Özbekistan’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle
“Özbekistan Pazarına Giriş” konulu,
14.03.2024 Perşembe günü saat 14.00’da Endonezya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle
“Endonezya: Gıda ve İçecek Sektörleri” konulu,
21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Malezya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle
“Malezya Pazarına Giriş” konulu,
28 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Umman’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle
“Gıda/Tüketim Malzemeleri ve İnşaat Malzemeleri Sektörleri” konulu e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.
İlgili toplantılar için kayıt bağlantıları aşağıda sunulmuştur.

Şubat-Mart2024ElektronikSohbetToplantıları
ElektronikSohbetToplantısı Tarih Saat KayıtBağlantısı

Özbekistan-“ÖzbekistanPazarına
Giriş”
29Şubat2024 14.00 https://bit.ly/3HPJ62z

Endonezya-“Endonezya:Gıdave
İçecekSektörleri”
14Mart2024 14.00 https://bit.ly/49sxKgM

Malezya-“MalezyaPazarınaGiriş” 21Mart2024 14.00 https://bit.ly/3OBiRAD
Umman-“Gıda/Tüketim
Malzemeleri ve İnşaat
MalzemeleriSektörleri” 28Mart2024 14.00 https://bit.ly/4bs5UTz

49