Fas Elektrik ve İçme Suyu Ofisi İhalesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 16.06.2023 tarih ve 86447464 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Fas, Elektrik ve İçme Suyu Ofisi
(ONEE)-Su Şubesi tarafından, deniz suyunun tuzdan arındırılmasıyla Kazablanka İçme Suyu Temininin
Güçlendirilme projesi kapsamında elektrik hattı yapımı için ihale açıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, ONEE tarafından açıklanan ihale duyurusunda; ihalenin tahmini bütçesinin 188.400.000,00
Fas Dirhemi (yaklaşık 18,61 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılım için aday tarafından 1.884.000,00 Fas
Dirheminin (yaklaşık 186.116,35 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının
“Bureau des marchés (DAM) de l’Immeuble G, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani-Rabat- Maroc (Tel:
+212 0537 66 73 05/06; Faks: +212 0537 66 75 13) adresinden veya www.marchespublics.gov.ma web
sitesinden indirilerek temin edilebileceği, adayların “Bureau des marchés (DAM) de l’Immeuble G, Avenue
Mohammed Belhassan El Ouazzani-Rabat- Maroc” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru
gönderebileceği ya da aynı adrese başvurularını alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği veya başvuru
zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim
edebileceği, yerel saatle 22 Haziran 2023 günü saat 10.00’da projenin gerçekleştirileceği yere ziyaret
yapılabileceği, ziyaret için “5 km au Sud de la commune Sidi Rahal et en face de la station Samir” adresinden
hareket edileceği bildirilerek yerel saatle 13 Temmuz 2023 günü saat 09:30’da ihaleye ilişkin başvuru
zarflarının açılacağı kaydedilmektedir.

İhale ve ihale dosyasına ilişkin herhangi bir bilgi talebi için “Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani- CP
10220- Rabat- Faks: (+212) 0537 66 72 2” adresinde bulunan Alım Departmanı (Division Achats Projets Eau
Potable de la Direction Approvisionnement et Marchés) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğunun
bildirildiği yazıda, ONEE Ofisinin alım kurallarına http://www.onep.ma (Escape entreprise-Rubrique Achats
web sitesinden erişilebileceği ve ilgili dokümanların indirilebileceği ifade edilmektedir.
Anılan ihaleye ilişkin duyuru metni ekte sunulmakla beraber, gerekli dokümanlara
https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultat
ion=718443&orgAcronyme=d4q bağlantısından ulaşılabilmektedir.

122