Fas Krallığı - İthalatta Uygulanan Uygunluk Kontrolleri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.11.2023 tarihli ve 91425181 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Fas’a ihraç edilecek ürünler için söz konusu ülke tarafından ithalatta uygulanan uygunluk kontrolleri kapsamında, uygunluk sertifikası vermekle yetkilendirilen firmalara dair bilgi
verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan
şifahi görüşmelerde Bureau Veritas ve TUV Rheinland firmaları ile uygunluk sertifikaları konusunda
yapılan anlaşmaların askıya alındığı, bu çerçevede bu firmalar tarafından 27 Haziran 2023 tarihine kadar
düzenlenen belgelerin geçerli olacağı, bu tarihten sonra düzenlenen belgelerin Fas Gümrük İdaresi
tarafından kabul edilmediği hususunda daha önce bilgi verildiği ifade edilerek konuyla ilgili yeni gelişme
hakkında bilgi verilmektedir.
Bu defa, Bureau Veritas tarafından doğrudan Müşavirliğimize iletilen e-postada, Bureau
Veritas’ın, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Fas’a ihraç edilecek ürünler için uygunluk
değerlendirme programı uygulayıcısı olarak yeniden atandığı, Fas’taki TUV Rheinland ofisi ile yapılan
şifahi görüşmede, Fas’ın ilgili Bakanlığı tarafından TUV Rheinland’a COC (Certificate of Conformity)
belgesini verme yetkisinin iade edildiği, konunun Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Müşavirliğimizce
yapılan şifahi görüşmede de ele alınarak yeni uygulamanın teyit edildiği ifade edilmektedir.

118