Fas'ta Kullanılmış Eşya İthalatının İthalat İznine Tabi Tutulması

İlgi : 04.12.2023 tarihli ve 91568778 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Fas’ın ilgili idaresi
tarafından yürürlüğe konulan mevzuat uyarınca, yazıda bilgileri verilen ürünlerin Fas’a kullanılmış eşya
şeklinde ithalatının ithalat iznine tabi tutulduğu bilgisi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı. 

136