Gabari Sınırlarını Aşan Yabancı Araçlara İlişkin Cezalar

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 08.08.2023 tarihli ve 87905325 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir bilgiye atfen, Rusya
Federasyonu tarafından gabari sınırlarını aşan yabancı araçlara ilişkin 14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren
uygulanacak cezai hükümlere dair bilgi iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgide; 4 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan aynı
tarihli ve 425-FZ sayılı Rusya Federasyonu (RF) Federal Kanununa göre gabari sınırlarını aşan yabancı
araçlara ilişkin cezai hükümlerde düzenlemeye gidildiği, bu kapsamda:
Aracın gabari sınırlarını 10 cm’den fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 100 bin Ruble,
10 cm’den fazla ancak 20 cm’den fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 200 bin Ruble,
20 cm’den fazla ancak 50 cm’den fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 300 bin Ruble,
50 cm’den fazla aşması durumunda ise 400 bin Ruble
ceza tatbik edilmesi hükmü getirildiği ve düzenlemenin 14 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği
belirtilmiştir.

133