Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi

İlgi : Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 25.07.2023 tarihli ve
E-94313139-730.06.02[730.06.02]-7982706 sayılı yazısı.
İlgi yazıda; Ülkemizde eğitim ve istihdamda yer almayan (NEET) genç kadınların
sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmek mevcut sorun ve ihtiyaçların karşılanması
için mekanizmalar oluşturmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı
işbirliğiyle “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi yürütülmekte olduğu, Projenin, 3 Aralık
2021 tarihinde başlamış olup 3 yıl süreceği” bildirilmiş olup,
Genç kadınları eğitime ve iş hayatına, dolayısıyla da topluma kazandırmak amacıyla
hayata geçirilen söz konusu projenin başarıya ulaşmasında kamu, özel sektör, sivil toplum ve
akademi tüm tarafların iş birliği içinde çalışması ve daha çok kadının projeden faydalanmasını
sağlamak adına projenin görünürlüğünün arttırılması için Geleceğini Kuran Genç Kadınlar
Projesinde sunulan hizmetlerden faydalanabilecek kadınların
www.geleceginikurangenckadinlar.org dijital portalına yönlendirilmesi talep edilmiştir.
Bu doğrultuda Odanızca/Birliğinizce, söz konusu Programa ilişkin olarak kadınların ve
girişimci kadınların bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ek:
1- 25.07.2023 tarih ve 798706 sayılı yazı

129