Gümrük Kapılarında Yaşanılan Sorunlar Hakkında

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; son dönemlerde Azerbaycan gümrük kapılarında yasal haklarından fazla miktarda sigara getirdikleri iddiasıyla alıkonulan TIR şoförlerimizin yaşadıkları sorunlara ilişkin Bakü Ticaret Müşavirliğinin değerlendirmesi iletilmektedir.

Azerbaycan Gümrük Kapılarında Yaşanan Sorunlar
T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği
Son dönemlerde Azerbaycan gümrük kapılarında, yasal haklarından fazla miktarda
sigara getirdikleri için alıkonulan TIR şoförlerimiz yaşadıkları sorunlar hakkında
Büyükelçiliğimize, Müşavirliğimize, CİMER ve Konsolosluk Çağrı Merkezine şikayette
bulunmaktadırlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 21 Ağustos 2020 tarih ve 303 No’lu
Kararı ile “Gerçek Kişiler Tarafından İmalatta veya Ticari Amaçlarla Kullanılması
Amaçlanmayan Eşyanın Tercihli ve Basitleştirilmiş Gümrük Geçiş Kuralları” uyarınca,
Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 188.1.1. maddesi uyarınca tüketim vergisinden
muaf kılınan 1.5 litre alkollü içki, 200 adet sigara (1 karton) ve 20 gram altının, 18 yaşını
dolduran her gerçek kişi tarafından her takvim ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere
gümrükten geçirilmesine” müsaade edilmektedir. Yukarıda kaydedilen limitlerin üzerindeki
eşya, fazla kısım veya adet için tespit edilen gümrük değeri üzerinden vergi ödenmesi
gerekmektedir.
Sınır kapılarındaki halihazırdaki uygulamada; gümrük beyanında bulunmadan
yanlarında bir kartondan fazla sigara bulundurdukları tespit edilen şoförler, öncelikle sınır
kapısındaki gümrük idaresi tarafından idari veya adli soruşturmaya tabi tutulmakta ve sigaranın
değerinin tespiti için ekspere gönderilmekte, eksperin belirlediği değer yasal sınırın (500
Manat, yaklaşık 295 Dolar) üzerindeyse Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi’nin Soruşturma
Şubesine ve soruşturma şubesinin kararı uyarınca mahkemeye sevk edilmektedir. Söz konusu
prosedür iki-üç ay gibi uzun bir süre devam edebilmekte olup diğer yandan, beraberinde
bulundurduğu sigaranın değeri yasal sınırın altında olduğu değerlendirilen şoförler hakkında
idari soruşturma kararı verilmekle ve hükmolunan para cezasını ödemeleri koşuluyla, şoförlerin
ülkeden çıkış yapmalarına izin verilmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar, Müşavirliğimizce Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne
(UND) e-posta yoluyla ve telefonla bildirilmekle beraber söz konusu sorunların
tekrarlanmaması için nakliye şirketlerinin, ülkemizden Azerbaycan’a yük taşıyan veya
Azerbaycan’dan transit geçen TIR şoförlerimizin yukarıda belirtilen hususlar konusunda
bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

93