Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan 25.04.2024 tarihli elektronik posta.
Ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı elektronik posta ve eklerinde, AB ya da Türk firmaları tarafından
01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep
edilen eşyaya ilişkin Ek-1’de sunulan liste için 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3’te yer alan
listelerdeki eşya için halihazırda mevcut indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına dair
taleplerin ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi
gerektiği bildirilmiştir.

EK:
1- Askıya Alma Uygulamasına İlişkin Duyuru (2 sayfa)
2- Ek-1 (24 sayfa)
3- Ek-2
4- Ek-3 (17 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

48