Gürcistan'dan Türkiye'ye Para Transferleri Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 30.11.2022 tarihli ve 80497257 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Batum Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Gürcistan’da bankacılık kanalı ile gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da Menşe Şahadetnamesinin Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu ile ilgili bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

180