Güvenli Ürün Danışma Ofisleri Hk

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

İlgi : 25.04.2023 tarihli ve E-97344757-590-00084855862 sayılı yazıları.

Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgide kayıtlı yazılarında özetle; 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 2023/1-VIII.180 Günlük İcraat Programı’na, “İlgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eyleminin eklendiği, Program’da belirlenen hedef doğrultusunda; Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturularak tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesinin amaçlandığı ve anılan eyleme yönelik çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte; piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanmasının, tüketicilerin daha etkin korunmasının, ürün güvenliği alanında farkındalığın artmasının, özellikle imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesinin ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanmasının hedeflendiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde “Güvenli Ürün Danışma Ofisi Batı Akdeniz” kurulmuş olup; tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlere duyurulur.

138