Helal Expo Endonezya (HEI)

İlgi : Helal Akreditasyon Kurumu’nun 24.07.2023 tarihli ve 87413347 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 25-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Halal Expo
Endonezya (HEI) Fuarının düzenleneceği bildirilmiştir. Etkinliğe ilişkin olarak hazırlanan bilgilendirici broşür
ekte yer almaktadır.
Yazıda devamla, Helal belgeli gıda, kozmetik, turizm gibi çeşitli sektörleri bir araya getiren Helal Expo
Endonezya Fuarı’na Türkiye’de helal sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılım sağlamasının ülkemizin
helal sektöründeki önemine vurgu yapılması açısından son derece faydalı olacağı belirtilmektedir.

EK: Halal Expo Endonezya (HEI) (4 sayfa)

150