Hırvatistan’da Ticari Mal ve Yolcu Taşımacılığında Motorin İçin Ödenen Özel Tüketim Vergisinin Bir Kısmının İade Hakkı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 22.11.2022 tarih ve 80227949 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, T. C. Zagreb Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, 16 Kasım 2022 tarihinde Hırvatistan Gümrük
İdaresi tarafından ÖTV kısmi iadesinden Türk taşımacılarının yararlanıp yararlanamayacağı hususuna ilişkin
olarak özetle, Türkiye’deki ticari işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti’nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın
aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV’nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu’nun 105. maddesi
uyarınca geri alabilecekleri aktarılmaktadır.
Yazıda devamla, ÖTV iadesinden yararlanmak için hak sahipleri siciline kayıt yapılması gerektiği, ÖTV’nin
iadesi için ilk başvuru yapıldığında, hak lehtarının yetkili gümrük idaresince hak sahipleri siciline kaydedildiği
ardından ticari eşya ve yolcu taşımacılığında yakıt olarak kullanılan motorin için ödenen ÖTV’nin bir kısmının
iadesi talebi üzerine işlem gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, eşya taşımacılığı ve yolcu
taşımacılığında ödenen ÖTV’nin bir kısmının iade tutarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabileceği; ayrıca hak sahiplerinin, ÖTV iadesi başvurularını ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere elden
teslim etmelerinin veya posta yoluyla göndermelerinin mümkün olduğu iletilmektedir. Konuyla ilgili bilgi notu
ekte yer almaktadır.

https://carina.gov.hr/featured/excise-duty-refund-for-commercial-transport-of-goods-and-passengers6744/6744

Bölgesel Gümrük Ofisi Zagreb (Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb-Hırvatistan Cumhuriyeti)

Gümrük Ofisi Varaždin (Ulica braće Krajanski 18, 42 000 Varaždin- Hırvatistan Cumhuriyeti)

 

EK: Bilgi Notu (1 sayfa)

 

147