İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı hk.

“Değerli Üyemiz,

Et ve Süt Kurumu tarafından küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerimizin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlük ile sözleşme yapan firmalara kuzu karkas eti ihracat yetkisi verilmiş olup ihracata ilişkin işlemler aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1-      İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunurken; -Kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri -İhraç edilecek ülke -İhraç edilecek miktar -Kesim programı (tarih aralığı) -İhracat tarihi Bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Eksik bilgi içeren talepler değerlendirilmeyecektir.

2-      Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ve Kombina Müdürlüklerimiz tarafından toplanan ön talepler incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktar belirlenir. Tahsis yapılan ihracatçı firmalarla, ilgili Kombina Müdürlükleri arasında sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarları, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine, Kombina Müdürlükleri tarafından bildirilecektir.

3-      Sözleşme imzalanan ihracatçı firma, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacaktır. Yeni tahsis talebinde bulunurken, tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesini Et ve Süt Kurumuna ibraz edecektir.

4-      İhracatçı firmalar öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki koyun, keçi yetiştirici birliklerine yönlendirilir. Birlik koordinasyonunda üreticilerden kuzular temin edilecektir.

5-      İhracatçı firma, temin ettiği kuzuları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya fatura) ilgili Kombina Müdürlüğüne ibraz edecektir.

6-      İhraç amaçlı kuzuların kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacaktır. Kesimler resmi veteriner hekim kontrolünde ve Kurumumuz veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirilecektir.

7-      Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneği Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri tarafından görev yaptığı Kombina Müdürlüğüne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacaktır. Ayrıca, Kombina Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogram bildirilecektir.

8-      Kesimi yapılacak kuzuların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderler ihracatçı firmaya ait olup Et ve Süt Kurumunun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

9-      İhracatı yapılacak kuzulara ait tüm işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.

İhraç kayıtlı kuzu karkas eti talep eden ihracatçı firmalardan ön talep toplanacaktır. Bu amaçla ihracat yapacak olan firmaların “İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı Ön Talep Toplama Formu”nu doldurarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı veya Denizli Kombina Müdürlüğü Pazarlama Şefliğine başvurmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.”

198