İhracatçı Tahsilat Problemleri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan gelen 09.02.2024 tarihli ve 93788685 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazıda, Lübliyana Ticaret Müşavirliğimiz tarafından, bazı ihracatçı firmalarımızca iletilen şikayetler doğrultusunda Sloven “Sevinch d.o.o.” ünvanlı firma tarafından değişik tarihlerde farklı Türk firmaları ile yapılan mal alımları kapsamında ticarete konu olan malları teslim etmesine rağmen alacaklarının tahsil edilmediği, Müşavirliğimizce Sloven firma ile kurulan iletişim sonucunda ise sadece bir bağlantıda mallarda kalite sıkıntısı olduğu iddia edilmiş olmakla beraber diğer bağlantılardan sonuç alınamadığı ve konunun Türk Eximbank’a da iletildiği bilgisi paylaşılmaktadır.

Anılan firmanın Zagreb’te bulunan birimi ile bağlantı kuran başka bir Türk firmasının da benzer sorunları yaşadığının öğrenilmesi üzerine konunun Zagreb Ticaret Müşavirliğimize de iletildiği belirtilmiştir.

Bilgilerini, adı geçen firma hakkında üyelerinizin e-posta ile bilgilendirilmesini ve ayrıntılı bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (ljubljana@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilmesini rica ederim.

51