İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU BİLGİ NOTU

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU BİLGİ NOTU

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme süreci tamamlanmıştır.Sınav ve belgelendirme ücret tarifesi Ek-1’de yer almakta olup, söz konusu mesleklerin devlet teşviki kapsamında olmaması nedeniyle, sınava girecek aday sayısına bağlı olarak ayrıca bir indirim uygulanacaktır. İkinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemini yapan üyelerimiz ve çalışanlarının, İl/İlçe Müdürlüklerinden “Yetki Belgesi” alabilmeleri için, ivedilikle mesleki yeterlilik belgelerini tamamlamaları gerekmektedir.

EK-1 ÜCRET TARİFESİ
      Meslekler                                                            Önerilen Fiyat
1 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 550,00 TL
2 Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 600,00 TL

 

               *Ücretlere KDV dahildir.

 

Uygulanacak İndirim

Meslek Aday Sayısı Uygulanacak İndirim Yeni Fiyat
1 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 0-49 550,00 TL
50-99 50,00 TL 500,00 TL
100 ve üstü aday 100,00 TL 450,00 TL
2 Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 0-49 600,00 TL
50-99 50,00 TL 550,00 TL
100 ve üstü aday 100,00 TL 500,00 TL

 

*İndirim, firma, dernek, vakıf, Oda-Borsa vb.kurum/kuruluşlarca iletilen toplu talepler üzerinden uygulanacaktır.

 

Sınav ücreti ödemeleri MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. İş Bankası Akay Şubesi IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 No’lu hesap numarasına ödenecektir. Ödeme yapılırken dekont açıklama alanına ‘’Ad-Soyad-TCKN-Başvuru Yapılan İl-Sınav Bilgisi’’ yazılmak zorundadır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı, Hangi Kurum Tarafından Sorgulanacaktır ve Denetlenecektir?

İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir.

Noterler, mesleki yeterlilik ibraz etmeyenlerin “Alım- Satım İşlemlerini” kabul etmeyecektir.

Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere “Ruhsat” vermeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?Kim Hangi Belgeyi Almalı?

Halihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için;

-Firma sahibi,

Şube var ise şube müdürü,

Pazarlama ve satış personelinden en az bir kişi

Yetkili Alınacak Mesleki Yeterlilik Belgesi
Firma Sahibi Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5
Şube Müdürü Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5
Pazarlama/Satış Personeli Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alan İşletmeler Hangi Kara Taşıtlarının Alım ve Satımını Yapacak?

Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar

 

Yetki Belgesi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Yetki belgesi 5 yılda bir yenilenecektir. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge var mıdır?

Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi ise TOBB  MEYBEM tarafından TOBB’a bağlı Odalar aracılığıyla verilecektir.

Yetki belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi yerine geçen bir belge bulunmamaktadır.

 

Sınavlar Nasıl Yapılacak?

Sınavlar, TOBB MEYBEM tarafından yapılacak olup, yazılı (teorik) ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirlecek. Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacak.

 

Sınav ve Belgelendirme Ücret Detayları Nelerdir?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dahil 550,00 TL’dir.

Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 sınav ücreti KDV dahil 600,00 TL’dir.

Adayların, sınavdan başarılı olduktan sonra “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak ödenmek üzere, 150 TL belge ücreti ödemelidir.

Önemli Not: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 meslekleri sınav ve belgelendirme ücretleri “Devlet Teşviki” kapsamında değildir. Dolayısıyla sınav ücretleri geri ödenmemektedir.

 

 

 

 

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Sınavlara ön başvuru yapmak için;

  • TOBB MEYBEM tarafından gönderilecek ön başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
  • 2 adet fotoğraf ibraz edilmesi yeterlidir.

 

Belge almak isteyen üyelerimizin Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4- Elektronik Başvuru Formu

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5-Elektronik Başvuru Formu

8647