İlaç Sektöründe Kullanılan Hammaddelere Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı/Irak

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.09.2023 tarihli ve 89079856 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, ilaç sektöründe
kullanılan tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve bunların temel operasyonel malzemelerine uygulanan gümrük vergisi
oranlarının, Irak Bakanlar Kurulu tarafından kamu ve özel sektör kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere
değiştirildiği bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Bağdat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Irak Bakanlar Kurulu’nun 12.09.2023
tarihli toplantısında; ulusal ilaç sanayinin güçlendirilmesi amacıyla, ilaç sektöründe kullanılan
hammaddelere uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Iraklı kamu kurum veya kuruluşları tarafından ithal edilen tıbbi cihaz, sarf
malzemesi ve bunların temel operasyonel malzemelerine ilişkin ürünlerde gümrük vergisi oranının %0,5
olarak uygulanmasına; özel firmalar tarafından bahse konu ürünlere ilişkin yapılan ithalatta ise gümrük
vergisi oranının %4 olarak uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

184