İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Programın amacı; Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro / küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro  / küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamaktır.  İmalat ve Bilimsel Ar-Ge sektöründeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

Son başvuru tarihi:06.08.2021 Başvuru adresi https://www.kosgeb.gov.tr/.

120