İmza Beyannameleri ve Görev Kabulleri Hk. Duyuru

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin, mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi düzenlenmiş ve böylece halihazırda fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması amaçlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ile bu kapsamda yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Diğer taraftan, şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te modülü oluşturulmuştur.

Söz konusu uygulamalar 01/03/2022 tarihi itibarıyla tüm yurt genelinde devreye alınacaktır.

Buna göre;

  • İmza beyannameleri
  • Yeni kimlik kartına sahip olan vatandaşlarımızın imza beyanları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından, MERSİS tarafından çekilecek olup ayrıca fiziksel olarak imza beyannamesi vermelerine gerek olmayacaktır.

 

  • Eski kimlik belgesine sahip olan vatandaşlarımız, geçici kimlik belgesi düzenlenmiş vatandaşlarımız, yabancılara özgü düzenlenen kimlik numarasına sahip olan kişiler ve pasaportları ile işlem yaptırmak isteyen kişiler için fiziksel ortamda imza beyannamesi düzenlenmesi işlemleri devam edecektir.

 

  • Yetki Kabul işlemleri
  • Herhangi bir ticaret şirketi yada ticari işletmeye temsilci olarak atananlardan, E-devlet kullanıcı adı ve şifresi ne sahip olanların tamamı en azından bir kereye mahsus olmak üzere MERSİS üzerinde kurulu bulunan “Yetki Kabul İşlemleri” modülü üzerinden görev kabul beyanlarını elektronik ortamda onaylayacaklardır.

 

  • Herhangi bir ticaret şirketi yada ticari işletmeye temsilci olarak atananlardan, E- devlet kullanıcı adı ve şifresine sahip olmayan kişiler için görev kabul beyanlarının fiziksel ortamda düzenlenmesi işlemleri devam edecektir.

 

  • Yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olmasına rağmen şirketi temsile yetkisi bulunmayan gerçek kişiler için görev kabul beyanlarının fiziksel ortamda düzenlenmesi işlemleri devam edecektir.

Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, MERSİS ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım – Videolar – Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

1518