İnternet Alan Adı (İAA) Uyuşmazlıkları hk.

Birliğimiz iştiraki olarak faaliyet gösteren TOBB UYUM Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, .tr uzantılı internet alan adları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uyuşmazlık çözüm merkezi olarak yetkilendirilmiştir. Konuya ilişkin bilgi notu ve görsel ekte sunulmaktadır.

EK:
1- TOBBUYUM İAA Tanıtım 2023_v2 (1 sayfa)
2- Görsel (1 sayfa)

249