Irak Sağlık Bakanlığı Projesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 11.08.2023 tarih ve 00088016016 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Irak’taki modern hastanelerin işletilmesine ilişkin “Management and Operation of Newly
Constructed Hospitals 492 Beds” isimli bir proje başlatıldığı bildirilmekte ve duyuru metni ekte iletilmektedir.
İlave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliklerimiz (bagdat@ticaret.gov.tr, basra@ticaret.gov.tr,
musul@ticaret.gov.tr ve erbil@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesi gerekmektedir.

EK: Irak Sağlık Bakanlığı Projesi_Ek_Proje – Irak Sağlık Bakanlığı (2 sayfa)

116