Irak'ta Şirket Tescil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05.06.2023 tarihli ve 86007274 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Irak’ta faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin tescil işlemlerinin
elektronik ortamda yapılmasına imkan veren çevrimiçi bir platformun kurulduğu ve anılan şirketlerin fiziksel
başvuruda bulunmaksızın yazıda bilgisi verilen internet sitesi üzerinden tüm belgelerini ileterek şirket tescil
işlemlerini tamamlayabileceği bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Bağdat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Irak’ta faaliyet gösteren yerli ve
yabancı şirketlerin tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan veren ve Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) teknik desteğiyle hayata geçirilen çevirimiçi (online) bir
platformun 31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen lansman ile kamuoyuna duyurulduğu, platform
sayesinde yerli ve yabancı şirketlerin fiziksel başvuruda bulunmaksızın https://business.mot.gov.iq/
adresli internet sitesi üzerinden tüm belgelerini ileterek şirket tescil işlemlerini tamamlayabilecekleri
bilgisi verilmektedir.
Yazıda devamla; söz konusu çevirimiçi platform aracılığıyla, tescil başvurularına ilişkin tüm
sürecin elektronik ortamda yürütülmesi, şirketlerin tescil ücretleri hakkında şeffaf bir şekilde
bilgilendirilmesi, söz konusu ücretlerin elektronik ödeme araçları ile ödenebilmesi, başvuruların online
takip edilebilmesi, mobil telefonlara iletilen kısa mesajlar (SMS) ile bilgilendirme yapılabilmesi,
işlemlere ilişkin zaman kaybının azaltılması ve kayıt dışı ücretlere son verilmesinin hedeflendiği ifade
edilmektedir

88