Irak'ta Uygulanan Gümrük Tarifeleri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.08.2023 tarihli ve 87841368 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, yazı ekinde sunulan tabloda yer alan ürünlerin Irak’a ithalatı kapsamında
yürürlüğe giren ilave gümrük vergisi oranlarına ilişkin bilgi verilmekte olup, ayrıntılı bilgi için Bağdat Ticaret
Müşavirliği ile iletişime geçilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Irak’ta Uygulanan Gümrük Vergileri Hk_Ek_İlave Gümrük Vergisi Uygulanan Ürünlere İlişkin Tablo
(2) (2 sayfa)

Ekler için tıklayınız

191