İran - Hologram Güvenlik Etiketlerinin Yerine Karekod Uygulamasına İlişkin Kullanma Talimatı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 07.06.2023 tarih ve 86146528 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, İran Ticaret Odası Uluslararası İşler Yardımcılığı’na ait
hologram güvenlik etiketlerinin yerine karekod (QR Kod) uygulamasına geçildiği belirtilmekte ve
uygulamanın kullanma talimatına ilişkin doküman, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısı ile birlikte ekte yer
almaktadır.

EK: Hologram Güvenlik Etiketlerinin YerineKarekod Uygulamasına İlişkin KullanmaTalimatı (6 sayfa)

122