İran'a İhracat Yapan Üyeleriniz İçin Duyuru

İlgi : Ticaret Bakanlığının 20.06.2023 tarihli, E-16934678-180.99-00086544941 sayılı ve “Hologram Güvenlik Etiketlerinin” konulu yazısı

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen ilgi yazı ile İran’ın tüm illerinde hologram güvenlik etiketlerinin yerine karekod uygulamasının başladığı belirtilmektedir.

Yazı;

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.06.2023 tarihli yazıları konusu, Ankara’daki İran Büyükelçiliğinden aldıkları Nota’da, 21 Nisan 2023 tarihinden itibaren İran’ın Meşhed, Kerman ve İsfahan şehirlerinde hologram güvenlik etiketlerinin yerine pilot olarak uygulanan Karekod (QR Kod) projesinin (ilgi), 22 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla İran’ın tüm illerinde uygulamaya başlandığı ifade edilmektedir.

90