"İş Etiği ve Uyum Uygulamaları" Semineri Hk. 22 Haziran 2022

22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00’te internet üzerinden “Uluslararası Rekabette Sürdürülebilir
Ticaretin Kapısı: İş Etiği ve Uyum Uygulamaları” semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin program ekte
sunulmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde;
TOBB üyeleri ve paydaşları iş etiği ve uyum konularında bilgilendirilecek ve bu alandaki faaliyetlerin özellikle
uluslararası rekabette kurumlara sağlayacağı avantajlar anlatılacaktır. Ayrıca etkin bir etik ve uyum
programının temel unsurlarından da bahsedilerek, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları
cevaplandırılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

142