İtalya Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Değişiklik

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 13.10.2022 tarih ve 79051941 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Milano Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıya atfen,

İtalya’nın Trieste Limanı’na giriş için uygulamaya konulacak yeni giriş kuralının 31/10/2022 tarihi itibarıyla geçerli olacağı,

Anılan yeni uygulama ile Trieste Limanı’na sadece ‘Gümrük Bildirimi’ işlemi yapmış olan tırların giriş yapabileceği,

Bu durumun, limana giriş yapmak isteyen tüm tırlar için zorunlu bir işlem olduğu,

Gümrük bildirim işlemlerinin Sinfomar’a ait www.sinfomar.porto.trieste.it adresinden sadece üye olan operatörler (gümrük acenteleri) tarafından yapılabileceği,

Limana giriş için gerekli gümrük bildiriminin liman kapısında, evrak veya dijital formatta ibraz edilebileceği,

Taşıma, gemiye yüklenmek için değil serbest bölgedeki antrepoya yönelik olduğunda ise antrepo kayıt işlemi için sinfomar@info-era.com adresine talepte bulunulması gerekeceği,

Uygulama hakkında detaylı bilginin Trieste Gümrük İdaresi portalında (www.porto.trieste.it) yayınlandığı

hususlarının ifade edildiği bildirilmekte olup, konuya ilişkin ilave bilgiler ekte sunulmaktadır.

EK: Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Yapılan Değişikliğe İlişkin Ek Bilgiler (1 sayfa)

168