Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği Değişiklik Önerisi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.06.2013 tarih ve 52229414 sayılı yazısı.
İlgi de kayıtlı yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliğimiz tarafından alınan yazıya atfen, “Kanada Sınır
Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği Değişiklik Önerisi” hakkında
kapsamlı bilgi verilmekte olup, söz konusu öneriye ilişkin ayrıntılı açıklama (Ek 1) ve öneri taslağının
orijinal metni (Ek 2) iletilmektedir.
Yazıda devamla, anılan yönetmelik değişikliğine ilişkin sürecin, Kanada’da “yerleşik olmayan ithalatçı”
statüsü bulunan firmalarımız ve ihracatçılarımız tarafından, partnerlik ilişkisi tesis ettikleri ithalatçı veya
gümrük komisyoncusu gibi ilgili diğer paydaşlar ile istişareli bir şekilde yakından takip edilmesinin
faydalı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, konuyla ilgili değerlendirmelerin Ek 1’deki bağlantı üzerinden 26 Haziran 2023 tarihine
kadar iletilmesi mümkündür.

EK:
1- Ek 1 -CBSA Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği Değişiklik Önerisi (2 sayfa)
2- Ek 2 -CBSA Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği Değişiklik Önerisi Orijinal Taslak (36 sayfa)

Ek için tıklayınız.

113