Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları Hk.

Sayın Üyemiz,

Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından hazırlanan “Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları” başlıklı dokümanın bir örneği için tıklayınız.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

197