Kırgız Cumhuriyeti'nde küçük hidroelektrik santrallerin inşası hakkında

İlgi : Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin 12.12.2023 tarih ve 157 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile iletilen, Kırgız Cumhuriyeti Jalal-Abad böglesinde Nur Kyzmat LLC şirketi tarafından hayata geçirilmesi planlanan küçük hidroelektrik santrallerinin inşasına ilişkin proje bilgileri ekte sunulmaktadır.

Söz konusu projeye ilişkin detaylı bilgiler için Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile (Mr. Akylbek Rakhmanberdi, Cep: 0538 064 5994) temas edilmesi mümkündür.

EK: Proje hakkında bilgi (7 sayfa)

89