Kırgızistan'da Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Düzenlemesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 28.04.2023 tarih ve E-86541099-724.01.01-00084995525 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bişkek Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Kırgız Cumhuriyeti topraklarında bulunan tüketicilere elektronik formatta hizmet sağlayan yabancı şirketler için 1/1/2023 tarihinden itibaren yeni bir vergi düzenlemesinin yürürlüğe konulduğu belirtilerek, Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Vergi Dairesi’nden alınmış olan konuya ilişkin bilgi notu tercümesi ekte sunulmaktadır.

EK: Bilgi Notu (1 sayfa)

122