Kıymetli Maden Rafinerileri Hk

Hazine ve Maliye Bakanlığından Birliğimize iletilen yazı dahilinde,

Kıymetli maden rafinerileri tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan faaliyet izinlerine yönelik olarak başvuru sürelerine ve söz konusu rafinelerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

EK:
1- Kıymetli Maden Rafinerileri Hk. (2 sayfa)

2- Rafinaj Faaliyetinde Bulunan Firmaların Listesi (2 sayfa)

Ekler için tıklayınız

143