Kooperatifçilik Değerlendirme Toplantıları

Ülkemizde kooperatifçiliğe yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, iller bazında kooperatiflerimizin talep ve önerilerinin alınması amacıyla İl Müdürlüğümüzün görev alanındaki kooperatiflerin en az bir temsilcisinin katılımıyla (ESKKK ve Tarım Satış Kooperatifleri hariç), 05 Mart 2024 tarihinde saat 10:00 da Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Genel Müdürlüğümüzden ilgili Daire Başkanlarının da zoom programı üzerinden online katılımı ile toplantı gerçekleştirilecektir.

İlçelerde bulunan kooperatiflerimizin temsilcilerinin internet erişiminin mümkün olması şartıyla toplantıyı bütünüyle zoom üzerinden uzaktan erişimle de yapılabilecektir. Ayrıca toplantıyı müteakip, ekte iletilen “bilgi formu” katılımcılar tarafından doldurularak İl Müdürlüğümüze elden veya elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. ZOOM linkleri toplantı gününden önce İl Müdürlüğümüzün https://mugla.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacaktır.

Ek: Bilgi Formu (2Sayfa)

105