Korean Chips Act

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.06.2023 tarihli ve 85671743 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Güney Kore Meclisi tarafından Korean Chips Act olarak adlandırılan kanunun revizyonunun onaylandığı belirtilerek, ülkede yarı iletken ve diğer stratejik sektörlere yatırım yapan
şirketlere bahse konu revizyon çerçevesinde sağlanan kurumlar vergisi indirimine dair bilgi verilmektedir.

Yazı;

“Seul Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, ABD’de yürürlüğe giren “Inflation
Reduction Act-IRA” ve “US Chips Act” kanunları nedeniyle Güney Koreli yarı iletken ve otomotiv
firmalarının yaşadığı sorunlara atıfta bulunularak, Güney Kore’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan
yarı iletkenlerin ihracatında görülen yavaşlama ve ülkenin önemli çip üreticisi firmalarının 15 yıldan bu
yana ilk defa 2023 yılı ilk çeyreğinde zarar açıklaması nedeniyle Güney Kore Meclisi tarafından 30 Mart
2023 tarihinde “Korean Chips Act” olarak adlandırılan kanun revizyonunun onaylandığı, söz konusu
değişikliğe göre ülkede yarı iletken ve diğer stratejik sektörlere yatırım yapan büyük şirketlere kurumlar
vergisi indiriminin %8’den %15’e yükseltildiği, söz konusu indirimin KOBİ’ler için %16’dan %25’e
çıkarıldığı bilgisi verilmiştir.
İlave olarak anılan mevzuat değişikliklerinden de anlaşılacağı üzere, Güney Kore hükümetinin
gerek ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden olan yarı iletkenlerin ihracatının gerekse söz konusu
ürünün ve diğer yüksek teknolojili ürünlerin mümkün olduğu kadar ülkede üretilmesi amacıyla
çalışmalarına devam etmekte olduğu ifade edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim”

105