KOSGEB ile Vakıfbank Arasında İşbirliği Protokolü

KOSGEB ile Vakıfbank Arasında İşbirliği Protokolü
 KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık sağlanması ve kredi olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini teminen sürdürülen faaliyetler kapsamında KOSGEB ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
“KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve Güncel KOBİ Beyannamesi onaylı” işletmelerin ihtiyaç duydukları kısa, orta, uzun vadeli, nakdi kredi ihtiyaçlarının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’nın kredi değerlendirme ve tahsis politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi ve diğer bankacılık hizmetlerinin uygun koşullarda karşılanması amacıyla hayata geçirilen protokol 20 Ekim 2015 Salı günü saat 10:30’da Başkanlığımızda düzenlenen törenle imzalanmıştır.
Protokol ile KOBİ’lere sağlanan avantajlar:
Kredi Türleri
1)      KOSGEB İşbirliği Taksitli İşletme Kredisi:
İlk defa olarak uygulanacak ve azami 60 Ay (5 yıl) vadeli kredideİşletmelere, nakit akışları ve mali bünyeleri göz önünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli, taksit ertelemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir.
2)      İhracatçı KOBİ’lere Destek Kredileri
İhracatçı İşletmelere, Vakıfbank-TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) işbirliği protokolü kapsamındaki özel kredi faiz oranları uygulanacaktır. İşletmeler Vakıfbank-TİM işbirliği protokolü geçerli olduğu sürece bu kapsamdan yararlanabileceklerdir.
3)      TURSEFF Enerji Verimliliği Kredisi / Ticari Bina Enerji Verimliliği Kredisi:
Mevcut aylık kullandırım faiz oranı üzerinden 2 (iki) baz puan indirim uygulanacaktır.
4)      Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi:
Mevcut aylık kullandırım faiz oranı üzerinden 2 (iki) baz puan indirim uygulanacaktır.
5)      AYB Kaynaklı Krediler
Mevcut aylık kullandırım faiz oranı üzerinden 2 (iki) baz puan indirim uygulanacaktır.
6)      BAKK Kredi Programı
Mevcut aylık kullandırım faiz oranı üzerinden 2 (iki) baz puan indirim uygulanacaktır.
Diğer Ürünler
A.    Gümkart
Gümrüklerde, Gümrük vergilerinin ödenmesi için tasarlanmış, kapalı devre çalışan özel tasarımlı ticari bir karttır. Sadece Vakıfbank POS’u bulunan gümrük kapılarında kullanılabilir. Talep edilmesi ve gerekli sözleşmelerin ve belgelerin imzalanması halinde İşletmelerin hizmetine sunulacaktır.
B.     Çek İşlemleri
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’dan protokol kapsamında kredi kullanan İşletme’lerden, “ilk defa çek karnesi almaları halinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere çek defteri (10 yapraklı) bedeli ve istihbarat masrafı (değerli kâğıt bedeli hariç olmak üzere) alınmayacaktır. Diğer işletmelerden çek defteri ücreti ve istihbarat masrafı (değerli kağıt bedeli hariç olmak üzere) %50 indirimli olarak alınacaktır.
C.    E-Fatura İşlemleri
İşletmelere banka e-fatura uygulamaları %25 oranında indirimli uygulanabilecektir.
D.    Bankacılık Hizmet ve İşlemleri
Protokol kapsamında kredi kullanan İşletmelere 1 (bir) yıl boyunca ücretsiz olarak verilecektir.
E.     Vakıfbank Businesscard
Vakıfbank Businesscard (Ticari kredi kartı) talep ederek aktif olarak kullanacak İşletmelerden 1 yıl boyunca kart aidatı alınmayacaktır.
F.     Vakıfbank POS (Üye İşyeri) İşlemleri
Vakıfbank ödeme sistemleri ürünleri arasında yer alan taksitli ve tek ödeme alternatifli POS çalışmaları; İşletmeler için hazırlanmış özel çalışma şartları kapsamında sunulabilecektir.
G.    KOBİ’lere Teknolojik Destekler
1) LUCA – Muhasebe Entegrasyonu
KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm işletmelerin Vakıfbank’taki hesap hareketleri otomatik olarak LUCA-Muhasebe sistemi üzerinden işletmenin çalıştığı muhasebeci/mali müşavirlerine aktarılabilecektir. Böylelikle şeffaf muhasebe sistemi sağlanarak işletmelerin BASEL süreçlerine uyumu sağlanmaktadır.
2) KKB (Kredi Kayıt Bürosu) Risk Raporu Sunum Sistemi
İşletmeler talep etmeleri halinde iş yaptıkları 3. kişilerin risk raporlarını “muvafakat” ile temin edebileceklerdir.
3) TBB (Türkiye Bankalar Birliği) Risk Merkezi Sistemi
İşletmeler talep etmeleri halinde iş yaptıkları 3. kişilerin risk raporlarını “muvafakat” ile temin edebileceklerdir.

1036