Kosova-Banka İzlenimi Veren Şirketler hk.

“Değerli Üyemiz,

Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atfen TOBB tarafından Odamıza gönderilen, çeşitli kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları, ülkemizde bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. evrak sundukları belirtilmiştir. Yazıda, bahse konu kuruluşların Kosova’daki banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı açıklanarak, söz konusu ülkede faaliyet gösteren anılan kuruluşların yalnızca Kosova Merkez Bankası’nın https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensed-financial-ins titutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları sitesinden teyit edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Herhangi bir vatandaşımızın konuyla ilgili mağdur olmasını önlemek adına Kosova’da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası’nın bahse konu listesinden teyit edilmesinin ve firmalarımızın bu konuda dikkatli olmaları konusunda bilgilerini rica ederiz.”

281