Küba Biohabana 2024 Bilim ve İş Etkinliği

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve E-57637780-724.01.01-00093124748 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Biohabana 2024 bilim ve iş etkinliğinin 1-5 Nisan 2024 tarihlerinde Havana’da düzenleneceği belirtilerek, söz konusu etkinlik hakkında bilgiler içeren örneği ekli doküman iletilmiştir.
EK:
1- Biohabana2024BilimveİşEtkinliği_KübaPdf (1 sayfa)
2- BioHabana 2024 (9 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

43