Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (2023/5)

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.02.2023 tarihli ve 83186562 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)’nin Ek 7’sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinalarının ithalatıyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

187