Kuzey İrlanda'ya A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Kuzey İrlanda’ya yapılacak ihracat işlemlerinde A.TR Dolaşım Belgesi’nin düzenlenebilmesine yönelik, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nde (MEDOS) gerekli güncellemeler Birliğimizce tamamlanmış olup, konu hakkındaki duyuru MEDOS’ta yapılmıştı.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan yazıda, Kuzey İrlanda’ya ithal edildikten sonra AB’ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan “riskli ürünler” ile ilgili bilgi verilmiştir.

Ek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

257