Madagaskar Demiryolları Demiryolu Rayı Alımı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 20.06.2023 tarih ve 86529466 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Madagaskar Demiryolları
İşletmesinden (MADARAİL SA) bir e-posta alındığı ve adı geçen işletmenin ülkemizden 1.500 ton demiryolu
rayı almak istediği ifade edilmiştir. Demiryoluna ilişkin teknik özellikler ve ilgili e-posta ekte sunulmaktadır.

EK:
1- Demiryolu Rayı Alımı (7 sayfa)
2- E-posta (1 sayfa)

Ekler için tıklayınız

120