Mayıs 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 09.05.2024 tarihli ve 96611701 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ”Ticaret Müşavirleri Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlendiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Mayıs ayı içerisinde yazıda detayları verilen konu başlıklarında gerçekleştirilecek çevrimiçi toplantılara dair bilgi verilmiş ve etkinliklere web sitelerinizde ve sosyal medya hesaplarınızda yer verilmesi talep edilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta
olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız
tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmektedir.
Bu çerçevede;
16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00’da AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde
görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “AB Ticaret Politikası Alanındaki Güncel Gelişmeler
ve Ülkemize Yansımaları” konulu,
24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.00’da DTÖ Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde
görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “DTÖ Kurumsal İşleyişi ve Gündeminde Yer Alan
Müzakere Konuları” konulu,
30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00’da OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde
görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
Yapısı, Gündeminde Yer Alan Konular, OECD ile İlişkiler” konulu e-sohbet toplantısı
gerçekleştirilecektir. İlgili toplantılar için kayıt bağlantıları aşağıda sunulmuştur.
Mayıs 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları
Elektronik Sohbet Toplantısı Tarih Saat Kayıt Bağlantısı
AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği – “AB Ticaret
Politikası Alanındaki Güncel Gelişmeler ve Ülkemize
Yansımaları”
16 Mayıs
2024 14.00 https://bit.ly/3wimfua
DTÖ Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği – “DTÖ
Kurumsal İşleyişi ve Gündeminde Yer Alan Müzakere
Konuları”
24 Mayıs
2024 14.00 https://bit.ly/4aY3Emn
OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği – “Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Yapısı,
Gündeminde Yer Alan Konular, OECD ile İlişkiler”
30 Mayıs
2024 14.00 https://bit.ly/3QuqCcw
Bilgilerini ve iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili
bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu e-sohbet toplantılarının Meclisiniz / Kurulunuz / Birliğiniz
tarafından üye kuruluşlara ve üyelerinize duyurulması, ayrıca etkinliklere web sitelerinizde ve sosyal
medya hesaplarınızda yer verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

21