MBB UKOME Kurulu Kararı (2022/5­341)

İlgi : a) Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odasının 10.06.2022 tarihli ve 68991 kayıt sayılı yazısı.
b) Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğünün 21.06.2022 tarihli ve E­46539836­050.01.04­ 119433 sayılı yazısı.

Esnaf Oda Başkanlıklarından iletilen okul servis ücretlerine zam yapılması talepleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 01.07.2022 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, konuyla ilgili alınan 2022/5­341 sayılı karar tebliğ maksatlı olarak Ek’te gönderilmiştir.

Ek: UKOME Kurulunun 01.07.2022 Tarihli ve 2022/5­341 Sayılı Kararı (2 Sayfa)

İlgili üyelerimize duyurulur.

705