Milletler Topluluğu Yatırım ve Ticaret Forumu Davetleri hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 01.08.2023 tarih ve 87690274 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, İngiliz Milletler Topluluğu Girişim ve Yatırım Konseyi
(CWEIC), Bangladeş Yatırım Geliştirme İdaresi (BIDA) ve Bangladeş Dışişleri Bakanlığı’nın, 13-14 Eylül
2023 tarihlerinde Dakka’da ortaklaşa düzenleyeceği “Milletler Topluluğu Yatırım ve Ticaret Forumu’na
(CITF)” ülkemizden de ilgili Bakanların, yatırımcıların, yatırım ofisi yetkililerinin, banka yöneticilerinin ve
önde gelen iş insanlarının davet edildiği belirtilmektedir. Yazıda, ayrıca, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın
Forumun açılışını yapacağı ve “İkinci Milletler Topluluğu Bangabandhu Yeşil Yatırım Ödülü’nü” vereceği
ifade edilmektedir.
Bilgilerini, konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını ve söz konusu Foruma katılım sağlamak isteyen
üyelerinizin ekte yer alan formu doldurularak Ticaret Bakanlığı’na (e.sumer2@ticaret.gov.tr)
iletmeleri hususlarında gereğini rica ederim.

EK: Yatırımcı Listesi Formu (1 sayfa);

 

187