Mısır'a İhracatta Akreditif Uygulaması

İlgi : a) 07.11.2022 tarihli ve 11660 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’nda alınan 04.01.2023 tarihli ve 81582494 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazımızla, Aralık 2022 itibariyle Mısır’a ithalatta akreditif uygulamasının tamamen kaldırılacağı belirtilmekle birlikte, firmalarımızın ödemeler konusunda dikkatli olması gerektiği bilgisi verilmişti. Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda Kahire Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Mısır’a ithalatta akreditif uygulamasının kaldırıldığı bilgisi iletilmekte olup, kararın yer aldığı Mısır Merkez Bankası’nın ilgili internet sitesine ait bağlantı linki paylaşılmıştır.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Mısır Merkez Bankası’nın Akreditif İptal Kararı_Ek (1 sayfa)

Ek için tıklayınız

176