Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Muhtelif Tarım Makineleri Alım İhalesi.

İşletmemizin tarımsal mekanizasyon biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet 22’li ofset disk, 1 adet dal parçalama makinası, 2 adet kombi kürüm, 1 adet diskli tiller ve 2 adet gübre Seperatörü mal alım ihalesi kapalı teklif alma usulü ile 10.05.2022 Salı günü saat 14.00’ de İşletmemizde yapılacak olup, ihaleye ait doküman örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

EK/ İhale Dokümanı (1 Adet)

326