MUTSO PROMOSYON ÜRÜNLER ALIM İŞİ REVİZYON

Değerli üyemiz,

Odamız 2023 yılı ajanda, Oda baskılı karton çanta ve baskılı karton dosya işi için alım yapacaktır. Bahsi geçen ürünlere ilişkin şartnameler ekte yer almaktadır. Teklif vermek isteyen üyelerimizin, tekliflerini  ıslak imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf usulü, 14.11.2022 günü saat 12.00’ye kadar Odamıza iletmeleri rica olunur.

Ajanda basım işi

Karton çanta yapım işi

Karton dosya not defteri ve spiralli defter teklifi

317