NAFEZA Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ekte bir örneği sunulan 02.04.2021 tarihli,  Mısır’ın uygulamaya koyduğu Advanced Cargo Information System (ACI) hakkındaki tüm bilgilere www.nafeza.gov.eg adresi üzerinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Ek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

397