Nazovni Uluslararası Ekonomi Diplomasi Platformu Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 19.04.2024 tarih ve 96022509 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, T.C. Kiev Büyükelçiliği’nin bir yazısına atfen, Ukrayna’nın mal ve hizmet ihracatının artırılması adına Ukrayna ile yabancı ülkelerin iş çevreleri arasında doğrudan iletişimin dijital ortamda kurulması amacıyla çalışma yürüten Nazovni Uluslararası Ekonomi Diplomasi Platformu’nun hayata geçirildiği ifade edilmekte olup platformdan yararlanmaya ilişkin açıklamanın yer aldığı sunum ekte yer almaktadır. Konuyla ilgili ilave bilgi için Kiev Ticaret Müşavirliği (kiev@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilebileceği bildirilmektedir.

EK: Nazovni Uluslararası Ekonomi Diplomasi Platformu – Tanıtım Sunumu (13 sayfa)

54